Buy Phật gi'ao Yếu lược - (Paperback) in United States - Cartnear.com

Phật gi'ao Yếu lược - (Paperback)

CTNR805748 09781091990760 CTNR805748

NoJo

NoJo
2025-06-20 USD 26.67

$ 26.67 $ 27.49

Item Added to Cart

*Product availability is subject to suppliers inventory

Phật gi'ao Yếu lược - (Paperback)
SHIPPING ALL OVER UNITED STATES
Phật gi'ao Yếu lược - (Paperback)
100% MONEY BACK GUARANTEE
Phật gi'ao Yếu lược - (Paperback)
EASY 30 DAYSRETURNS & REFUNDS
Phật gi'ao Yếu lược - (Paperback)
24/7 CUSTOMER SUPPORT
Phật gi'ao Yếu lược - (Paperback)
TRUSTED AND SAFE WEBSITE
Phật gi'ao Yếu lược - (Paperback)
100% SECURE CHECKOUT
Number of Pages: 788
Genre: Religion + Beliefs
Sub-Genre: Buddhism
Format: Paperback
Publisher: United Buddhist Publisher
Age Range: Adult
Book theme: Rituals & Practice
Language: VietnameseAbout the BookQuyển Phật Giáo Yếu Lược này được tác giả biên soạn trong nỗ lực giới thiệu những điều cơ bản nhất về Phật giáo cho những ai muốn tìm hiểu, đặc biệt là những ai thực sự muốn...Book SynopsisQuyển Phật Giáo Yếu Lược này được tác giả biên soạn trong nỗ lực giới thiệu những điều cơ bản nhất về Phật giáo cho những ai muốn tìm hiểu, đặc biệt là những ai thực sự muốn bước vào con đường tu tập. Với nguồn tư liệu tham khảo phong phú, tác giả đã nêu bật được khá nhiều những vấn đề thiết yếu nhất mà người Phật tử cần nắm hiểu.

Xét thấy đây là một tài liệu thiết thực trong bước đầu học Phật, được tác giả hệ thống hóa trong một tập sách duy nhất nên người đọc có thể dễ dàng sử dụng như một tài liệu tham khảo rộng rãi về nhiều đề mục. Do đó, chúng tôi đã tiến hành việc xuất bản nhằm có thể lưu hành rộng rãi quyển sách này, với sự cho phép của chính tác giả. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn tác giả Thiện Phúc về sự cho phép này.

Bản thảo chúng tôi nhận được trình bày cả tiếng Anh và tiếng Việt, nhưng không phải hình thức in song ngữ đối chiếu, mà được in tuần tự nối tiếp nhau. Để tạo điều kiện dễ dàng hơn cho độc giả khi sử dụng sách này, chúng tôi sẽ lần lượt xuất bản thành 3 tập riêng biệt.

Tập thứ nhất, Phật Giáo Yếu Lược, là tập sách này, hoàn toàn bằng tiếng Việt. Tập thứ hai là bản tiếng Anh: Essential Summaries of Buddhist Teachings. Tập thứ ba sẽ in toàn bộ nội dung theo hình thức đối chiếu song ngữ.

Toàn bộ nội dung sách cũng được lưu hành miễn phí trên website www.rongmotamhon.net. Chỉ quý vị nào muốn có bản sách in mới phải trả tiền chi phí in ấn. Mong rằng những nỗ lực này sẽ góp phần đưa Giáo pháp đến với khắp thảy muôn người.

Trân trọng,

NHÀ XUẤT BẢN LIÊN PHẬT HỘI

UNITED BUDDHIST PUBLISHER

Related Products

See More