Buy Introduktion till postkvalitativ metodologi - (Stockholm Studies in Education) by Karin Gunnarsson & Linnea Bod'en (Paperback) in United States - Cartnear.com

Introduktion till postkvalitativ metodologi - (Stockholm Studies in Education) by Karin Gunnarsson & Linnea Bod'en (Paperback)

CTNR805220 09789176351352 CTNR805220

Shiraleah

Shiraleah
2023-11-27 USD 10.55

$ 10.55 $ 10.99

Item Added to Cart

*Product availability is subject to suppliers inventory

Introduktion till postkvalitativ metodologi - (Stockholm Studies in Education) by  Karin Gunnarsson & Linnea Bod'en (Paperback)
SHIPPING ALL OVER UNITED STATES
Introduktion till postkvalitativ metodologi - (Stockholm Studies in Education) by  Karin Gunnarsson & Linnea Bod'en (Paperback)
100% MONEY BACK GUARANTEE
Introduktion till postkvalitativ metodologi - (Stockholm Studies in Education) by  Karin Gunnarsson & Linnea Bod'en (Paperback)
EASY 30 DAYSRETURNS & REFUNDS
Introduktion till postkvalitativ metodologi - (Stockholm Studies in Education) by  Karin Gunnarsson & Linnea Bod'en (Paperback)
24/7 CUSTOMER SUPPORT
Introduktion till postkvalitativ metodologi - (Stockholm Studies in Education) by  Karin Gunnarsson & Linnea Bod'en (Paperback)
TRUSTED AND SAFE WEBSITE
Introduktion till postkvalitativ metodologi - (Stockholm Studies in Education) by  Karin Gunnarsson & Linnea Bod'en (Paperback)
100% SECURE CHECKOUT
Number of Pages: 124
Genre: Education
Sub-Genre: Philosophy, Theory & Social Aspects
Series Title: Stockholm Studies in Education
Format: Paperback
Publisher: Stockholm University Press
Age Range: Adult
Author: Karin Gunnarsson & Linnea Bodén
Language: SwedishAbout the BookGenom att introducera en postkvalitativ metodologi tar denna bok ett samlat grepp kring frågor om formulerandet av forskningsproblem, forskningsetiska överväganden samt konstruerandet och analyserandet av empiriskt material.Book SynopsisGenom att introducera en postkvalitativ metodologi tar denna bok ett samlat grepp kring frågor om formulerandet av forskningsproblem, forskningsetiska överväganden samt konstruerandet och analyserandet av empiriskt material. Postkvalitativ metodologi beskrivs utifrån fyra centrala ingångar: posthumanistisk teori; forskning som verklighetsskapande; sammanvävning av diskurs, materialitet och affekt samt en feministisk ansats.


Boken belyser hur postkvalitativ metodologi erbjuder experimenterande tillvägagångssätt och är en prövande berättelse om hur kunskap kan produceras och hur världen kan undersökas med 'en metodologi i blivande'. Den är således inte någon handbok eller manual för hur forskning ska bedrivas utan ett teoretiskt och metodologiskt erbjudande som bland annat utforskar frågor om ontologi, epistemologi och etik.


Med sin specifika utgångspunkt i postkvalitativ metodologi ger boken vägledning och inspiration inom många olika områden och vetenskapliga discipliner. Den är därför ett sällskap för studenter och forskare att arbeta tillsammans med i genomförandet av ett forskningsprojekt. Boken vänder sig framförallt till studenter på avancerad nivå, forskarstudenter samt forskare som undrar vad det innebär att arbeta och skapa kunskap med posthumanistisk teori.

Related Products

See More

You May Also Like

See More